ЦОЛ

13

14

15

16

17

18

19

20

АВТОМОБИЛИ

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Алу

Алу

Алу

Свал/Качване

1.50 лв.

1.50 лв.

2 лв.

2 лв.

2 лв.

2 лв.

2.50 лв.

2.50 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

4 лв.

4,50 лв.

Монт/Демонтаж

1.50 лв.

1.50 лв.

2 лв.

2 лв.

2 лв.

2 лв.

2.50 лв.

2.50 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

4 лв.

5 лв.

Баланс

2 лв.

2 лв.

2 лв.

2 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв. 3 лв.

4 лв.

4 лв.

5 лв.

Общо

5 лв.

5 лв.

6 лв.

6 лв.

7 лв.

7 лв.

8 лв.

8 лв.

9 лв.

9 лв.

10 лв.

12 лв.

14,50 лв.

 

ЦОЛ

13

14

15

16

17

БУСОВЕ

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Свал/Качване

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

4 лв.

4 лв.

Монт/Демонтаж

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

Баланс

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3.50 лв.

3.50 лв.

4 лв.

4 лв.

4 лв.

4 лв.

Общо

9 лв.

9 лв.

9 лв.

9 лв.

9.50 лв.

9.50 лв.

11.50 лв.

11.50 лв.

12.50 лв.

12.50 лв.

 

ЦОЛ

14

15

16

17

18

19

20

ДЖИПОВЕ

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Жел

Алу

Алу

Алу

Алу

Свал/Качване

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

4 лв.

4 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

5.50 лв.

Монт/Демонтаж

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

4.50 лв.

5 лв.

5 лв.

Баланс

3 лв.

3 лв.

3.50 лв.

3.50 лв.

4 лв.

4 лв.

4 лв.

4 лв.

4.50 лв.

5 лв.

5.50 лв.

Общо

9 лв.

9 лв.

9.50 лв.

9.50 лв.

11.50 лв.

11.50 лв.

12.50 лв.

12.50 лв.

13.50 лв.

14.50 лв.

16 лв.

Runflat + 50%

Азот 2.00 лв. на брой.

Отстъпка от 20% при монтаж на всички гуми.