През зимата, когато температурите навън паднат е изключително важно да използваме правилните гуми за сезона. Но дори и да сте със зимни или всесезонни гуми трябва винаги да следите тяхното ниво на износване. 

По-надолу нагледно сме представили как се представят различните зимни гуми от бюджетен и премиум клас при различни степени на износване, както при завиване (с до 50 км/ч), така и при внезапно спиране (с до 30 км/ч). 

1. Нови гуми - премиум и бюджетен клас се представят с лекота по-добре от всесезонните гуми.

2. 25% ИЗНОСВАНЕ - гумите от премиум и бюджетен клас все още се представят добре при завиване и внезапно спиране в зимни условия.

3. 50% ИЗНОСВАНЕ - гумата от премиум клас показва по-голяма безопасност и устойчивост при рязко спиране и завои отколкото тази от бюджетен клас. Всесезонната гума вече не може да завива стабилно и пресича пътни линии.

4. 75% ИЗНОСВАНЕ - Спирачният път се увеличава и взимането на завои е компрометирано за всички видове гуми. Бюджетен клас и всесезонни вече не могат безопасно да завиват, а спирачният им път е все по-дълъг и опасен.  

5. 100% ИЗНОСВАНЕ - Всички видове гуми се представят зле. Спирачният път и завиването са изключително опасни.